Vytvoriť alebo prepojiť e-shop s Pohodou?
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Vytváranie ľubovoľného množstva podstránok

Od verzie

Štart

Popis

Vytváranie neobmedzeného
množstva podstránok

Pobrobný popis

Systém umožňuje administrátorovi vytváranie neobmedzeného
množstva podstránok (položiek v menu).
Podstránky (položky v menu) môžu byť usporiadané vo forme
vodorovného menu, zvislého menu alebo menu v pätičke stránky.


  • (Obr. 1-1) Vytváranie ľubovoľného množstva podstránok