Vytvoriť alebo prepojiť e-shop s Pohodou?
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Fotogaléria

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Zobrazenie skupiny
obrázkov v prehľadnom formáte a užívateľsky zrozumiteľnej forme.

Pobrobný popis

Pomocou fotogalérie môže administrátor zobrazovať skupinu
obrázkov v prehľadnom formáte a užívateľsky zrozumiteľnej forme.
Obrázky je možné zatrieďovať do kategórií a tieto následne
zobrazovať na stránke.
Administrátor si môže sám zmeniť štýl fotogalérie, ale aj veľkosti
náhľadových obrázkov a popisov k nim.


  • (Obr. 1-4) Fotogaléria