Vytvoriť alebo prepojiť e-shop s Pohodou?
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Dotazník

Od verzie

Štart

Popis

Modul umožňujúci vytváranie formulárov alebo dotazníkov.

Pobrobný popis

Modul umožňujúci vytváranie formulárov alebo dotazníkov.
Je možné mať vytvorených viacero dotazníkov a ktorýkoľvek z nich
použiť na akejkoľvek podstránke webu.
Ten istý dotazník môže byť použitý na viac podstránkach súčasne.
Po vyplnení dotazníku návštevníkom stránky je možné dotazník
odoslať na dve rôzne mailové adresy.


  • (Obr. 1-5) Dotazník, ankety