Vytvoriť alebo prepojiť e-shop s Pohodou?
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Diskusia k článkom

Od verzie

Custom

Popis

Diskusia k článkom dovoľuje návštevníkom komentovať článok alebo k nemu
vytvoriť diskusiu.

Pobrobný popis

Diskusia k článkom dovoľuje návštevníkom komentovať článok alebo k nemu
vytvoriť diskusiu.
Diskusia môže byť moderovaná ale aj otvorená bez odsúhlasovania príspevkov
administrátorom.
Pri moderovanej diskusii je administrátor o novom príspevku informovaný emailom.


  • (Obr. 1-8) Diskusia k článkom