Bezplatný WORKSHOP 19.10.2023 vo Zvolene.
Rezervujte si svoje miesto pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Blokovanie určitej časti obsahu pre neprihlasených užívateľov alebo zákazníkov

Od verzie

Custom

Popis

Možnosť nastaviť administrátorovi zaheslovať časti webu-stránok, ktoré nechce mať verejne prístupné,
ale iba pre určitý typ návštevníkov.

Pobrobný popis

Možnosť nastaviť administrátorovi zaheslovať časti webu-stránok, ktoré nechce mať verejne prístupné,
ale iba pre určitý typ návštevníkov.
Existujú tri samostatné moduly, s rozdielnou funkcionalitou.
1./ Zaheslovaný textový editor - obsah editora je skrytý (vyžaduje sa prihlásenie užívateľa), je možné
každému takémuto editoru priradiť skupiny užívateľov alebo jednotlivých užívateľov, teda možnosť mať
viac heslovaných editorov pre rozdielných užívateľov.(užívatelia uni-systému, nie zákazníci eshopu)
2./ Skrytie obsahovej (najdôležitejšej časti webu) pred nepríhlasenými užívateľmi (užívatelia unisystému).
Možnosť skryť viac modulov než len textový, napr. články, galérie, dotazníky, štandardné
text. editory ...
(nie je možné skryť časť eshopu). Nie je možné prideľovať skupiny ani užívateľov, každý prihlásený
užívateľ vidí odheslovanú časť.
3./ to isté ako bod 2., ale na odkrytie heslovaných častí stačí byť zákazníkom, teda časť sa skrýva pre
návštevníkov, ktorý nie sú prihlásenými zákazníkmi. Nie je možné prideľovať skupiny ani užívateľov/
zákazníkov, každý prihlásený zákazník vidí odheslovanú časť.


  • (Obr. 11-1) Blokovanie určitej časti obsahu pre neprihlásených užívateľov