Zakázanie kopírovania obsahu pomocou ctrl/c alebo pravým tlačítkom myši

Od verzie

Custom

Popis

Zákazanie kopírovania obsahu.

Pobrobný popis

Funkcia ktorá zabraňuje kopírovaniu obsahu zo stránky pre laikov.


  • (Obr. 11-2) Zakázanie kopírovania obsahu pomocou ctrl+c alebo pravým tlačidlom myši