Rezervácia produktov

Od verzie

Custom

Popis

Niektoré produkty vyžadujú aby ich nebolo možné v obchode
objednávať klasickým spôsobom.

Pobrobný popis

Niektoré produkty vyžadujú aby ich nebolo možné v obchode
objednávať klasickým spôsobom, dá sa pri nich nastaviť takzvaná
rezervácia po pridaní produktu do “nákupného košíka”.
Pre odoslanie rezervácie zákazník neprechádza celým nákupným
procesom, ale vyplní len pár políčok s údajmi potrebnými pre
rezerváciu.


  • (Obr. 11-6) Rezervácia produktov