Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Vlastné označenie objednávky - zákazník si určí svoje číslo obj. v nákupnom procese– B2B

Od verzie

Custom

Popis

Možnosť zmeniť si číslo
objednávky v nákupnom procese.

Pobrobný popis

Pri B2B predaji vyžadujú zákazníci možnosť zmeniť si číslo
objednávky v nákupnom procese aby vyhovovala ich potrebám.


  • (Obr. 11-7) Vlastné označenie objednávky - zákazník si určí svoje číslo objednávky v nákupnom procese - B2B