Overenie Sphere card karty pre získanie zľavy z nákupu

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

V nákupnom procese môže návštevník stránky využiť zľavovú kartu
Sphere card.

Pobrobný popis

V nákupnom procese môže návštevník stránky využiť zľavovú kartu
Sphere card.
Po zadaní čísla karty systém okamžite overí platnosť karty a
zákazníkovi sa zobrazí zľava ktorú získal z nákupu.
Výšku zľavy nastavuje administrátor obchodu a môže byť rôzna pre
rôzne produkty.


  • (Obr. 11-9) Overenie Sphere card karty pre získanie zľavy z nákupu