Vytvoriť alebo prepojiť e-shop s Pohodou?
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Vytváranie neobmedzeného množstva kategórii

Od verzie

Štart

Popis

Systém umožňuje vytvárať
neobmedzený počet kategórií.

Pobrobný popis

Softvér UNIobchod systém umožňuje administrátorom vytvárať
neobmedzený počet kategórií.
Kategórie je možné štrukturovať na podkategórie a tieto ďalej hlbšie
vetviť.


  • (Obr. 2-1) Vytváranie neobmedzeného množstva kategórií