Vytváranie neobmedzeného množstva produktov

Od verzie

Štart

Popis

Systém umožňuje vytvárať
neobmedzený počet produktov.

Pobrobný popis

Softvér UNIobchod systém umožňuje administrátorom vytvárať
neobmedzený počet produktov.


  • (Obr. 2-2) Vytváranie neobmedzeného množstva produktov