Vytvoriť alebo prepojiť e-shop s Pohodou?
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Priradenie produktov do viacerých kategórií

Od verzie

Štart+

Popis

Produkt zaradený do viacerých
kategórií súčasne.

Pobrobný popis

Produkt vytvorený v obchode môže byť zaradený do viacerých
kategórií súčasne.
Nie je potrebné ho znovu vytvárať.
V každej kategórií môže mať produkt iné poradie. Napríklad v jednej
kategórií môže byť prvý a v ďalšej kategórií môže byť piaty.


  • (Obr. 2-3) Priradenie produktov do viacerých kategórií