Vytvoriť alebo prepojiť e-shop s Pohodou?
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Hromadné naplnenie produktov pomocou csv, xml

Od verzie

Custom

Popis

Produkty do obchodu je možné plniť hromadne pomocou csv súboru.

Pobrobný popis

Produkty do obchodu je možné plniť hromadne pomocou csv súboru
v ktorom musí byť dodržané pomenovanie stĺpcov podľa vzorového
súboru z administrácie obchodu.
Pri hromadnom plnení produktov pomocou XML je potrebné dodržať
štruktúru a názvy jednotlivých premenných ako vo vzorovom súbore.


  • (Obr. 2-5) Hromadné naplnenie produktov pomocou csv, xml