Vytvoriť alebo prepojiť e-shop s Pohodou?
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Zoradenie produktov podľa názvu alebo ceny, prepínač ceny s DPH, bez DPH

Od verzie

Štart

Popis

V kategóriách obchodu sa dá zoraďovať produkty podľa
názvu, ceny alebo podľa prednastaveného poradia.

Pobrobný popis

V kategóriách obchodu si môže návštevník stránky zoraďovať produkty podľa
názvu, ceny alebo podľa prednastaveného poradia, ktoré zvolil administrátor
obchodu.
Zoradenie produktov môže byť zostupné alebo vzostupné.
Zákazník si môže prepnúť pomocou tlačidla, či bude mať ceny zobrazené s DPH
alebo bez DPH. Toto prepnutie bude mať vplyv na všetky ceny v celom obchode,
až pokým nebude stlačené znovu tlačidlo pre zmenu zobrazenia cien.


  • (Obr. 2-6) Zoradenie produktov podľa názvu alebo ceny, prepínač ceny s DPH, bez DPH