Vytvoriť alebo prepojiť e-shop s Pohodou?
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Drag ’n Drop zmena poradia produktov a kategórií

Od verzie

Štart

Popis

Zmena poradia produktov a kategórií.

Pobrobný popis

Zmena poradia produktov a kategórií je v administrácii riešená pomocou funkcie
Drag ’n Drop (ťahaj a pusti).
Kliknutí na kategóriu (produkt) a jej presunutím na konkrétnu pozíciu vieme
jednoducho a rýchlo meniť poradie kategórií (produktov) alebo stromovú štruktúru
kategórií.


  • (Obr. 2-7) Drag ’n Drop zmena poradia produktov a kategórií