Textový editor nad a pod kategóriou produktov

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Textový editor nad a pod zoznamom produktov v kategórii.

Pobrobný popis

Textový editor nad a pod zoznamom produktov v kategórii umožňuje
administrátorovi vytvárať si optimalizované texty pre kategóriu
produktov alebo rôzne doplňujúce texty pre kategóriu.


  • (Obr. 2-9) Textový editor nad a pod kategóriou produktov