Vytvoriť alebo prepojiť e-shop s Pohodou?
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Navigácia podľa kategórii

Od verzie

Štart+

Popis

Na pohyb po stránke sa využíva navigácia
(menu) kategórií.

Pobrobný popis

Návštevník stránky môže na pohyb po stránke využívať navigáciu
(menu) kategórií.
Kategórie produktov môžu byť umiestnené buď vodorovne, zvislo
alebo aj aj.
Ak kategória obsahuje podkategórie, tieto môžu byť zobrazené nad
zoznamom produktov vo forme tlačidiel pre uľahčenie navigácie na
stránke.


  • (Obr. 3-3) Navigácia podľa kategórii