Vytvoriť alebo prepojiť e-shop s Pohodou?
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Názvy kategórii s obrázkovými ikonami

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Ku kategóriám je doplnený obrázok alebo ikona.

Pobrobný popis

Pre rýchlejšiu a prehľadnejšiu orientáciu na stránke môže byť
administrátorom ku kategóriám doplnený obrázok alebo ikona
kategórie.
Požiadavku na takéto nastavenie je potrebné zadať pred zadaním
podkladov na grafický návrh.


  • (Obr. 3-4) Názvy kategórii s obrázkovými ikonami