Vytvoriť alebo prepojiť e-shop s Pohodou?
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Doplnky objednávky - Administrácia dopravy a špedície (poštovné, osobný odber, dobierka)

Od verzie

Štart

Popis

Možnosť definovať do nákupného procesu ďalšie možnosti poskytovaných služieb k
objednávke,

Pobrobný popis

Možnosť nadefinovať do nákupného procesu ďalšie možnosti poskytovaných služieb k
objednávke, napr.: možnosť ponúknuť na konci objednávky pre zákazníka nejaký darček k
objednávke, alebo nadštandardné služby k objednávke, telefonické avízo o doručení/odoslaní
objednávky a iné služby a možnosti pre zákazníka.
Doplnky môžu byť nadefinované s prirážkou (poplatkom) k objednávke alebo zadarmo.
Doplnkom objednávky je aj "Vernostná zľava" alebo poštovné (spôsob doručenia).
Zákazník si vyberá z doplnkov v záverečnom nákupnom procese, keď prechádza krokmi
objednávky pred odoslaním objednávky.
Ak je doplnok spoplatnený, objaví sa ako samostatná položka v súhrne objednávky na konci
objednaných produktov.
Typy doplnkov:
• jednoduchý (pevná cena, alebo podľa ceny objednávky, alebo podľa hmotnosti) - do
objednávky sa pridá automaticky, bez možnosti výberu
• výberový zo zoznamu (zobrazenie select, radio button alebo checkbox) - možnosť vybrať
jednu hodnotu(select, radio) alebo viac hodnnôt (checkbox) zo zoznamu ponúkaných
možností (pri každej možnosti je možné definovať podmienky: pevná hodnota/cena, alebo
podľa ceny objednávky, alebo podľa hmotnosti)
• textový doplnok - v procese objednávania sa zobrazí textové pole pre vpísanie textu
• doplnok čas a dátum - možnosť vybrať si napr. deň a čas doručenie.


  • (Obr. 4-11)Doplnky objednávky