Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Automatický mail zákazníkovi pri zmene stavu objednávky (vybavená, stornovaná)

Od verzie

Štart

Popis

Automatické zaslanie emailu o zmene stavu objednávky.

Pobrobný popis

Po tom ako admin zmení stav objednávky v administrácii
obchodu, môže byť automaticky zaslaný mail s touto informáciou
zákazníkovi.
Znenie mailu si môže administrátor upravovať podľa svojich potrieb,
napríklad aj doplnením HTML tagov.
Môže využiť a rôzne premenné ktoré do tela mailu doplnia konkrétne
hodnoty ako napríklad, číslo objednávky, dátum objednávky a
podobne.


  • (Obr. 4-15) Automatický mail zákazníkovi pri zmene stavu objednávky