Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Možnosť pridať prílohu k obj. zákazníkom (v 2. kroku nakupovania pre celú objednávku)

Od verzie

Custom

Popis

V prípade potreby môže byť v obchode povolené zákazníkovi
pridávanie prílohy k objednávke.

Pobrobný popis

V prípade potreby môže byť v obchode povolené zákazníkovi
pridávanie prílohy k objednávke.
Počet príloh k objednávke nieje obmedzený, vždy po nahratí jednej
prílohe sa zákazníkovi ponúkne možnosť nahrať ďalšiu.
Po odoslaní objednávky príde príloha zákazníkovi aj správcovi
obchodu.


  • (Obr. 4-19) Možnosť pridať zákazníkovi prílohu k objednávke (v 2. kroku, pre celú objednávku)