Vytvoriť alebo prepojiť e-shop s Pohodou?
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Dokumenty možnosť vkladania konkrétnej skupine, zákazníkovi do nákupného centra

Od verzie

Custom

Popis

Administrátor obchodu môže zaregistrovaným zákazníkom nahrávať
do “Nákupného centra” rôzne dokumenty podľa potreby.

Pobrobný popis

Administrátor obchodu môže zaregistrovaným zákazníkom nahrávať
do “Nákupného centra” rôzne dokumenty podľa potreby.
Dokumenty môžu byť pridelené jednému konkrétnemu zákazníkovi
alebo celej skupine vybraných zákazníkov.
Samotné dokumenty je možné takisto deliť do skupín, napríklad:
vystavené faktúry, manuály k produktom, cenníky výrobcov a pod.


  • (Obr. 4-20) Dokumenty možnosť vkladania konkrétnej skupine, zákazníkovi do nákupného centra