Vytvoriť alebo prepojiť e-shop s Pohodou?
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Nákupný proces v zmysle zákona 102/2014

Od verzie

Štart

Popis

Nákupný proces je prispôsobený zneniu zákona 102/2014.

Pobrobný popis

Nákupný proces je prispôsobený zneniu zákona 102/2014 a spĺňa
všetky zákonom vyžadované údaje a potvrdenia ktoré musí zákazník
akceptovať pre úspešné dokončenie nákupu.


  • (Obr. 4-2) Nákupný proces v zmysle zákona 102/2014