Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Nákup s registráciou aj bez registrácie

Od verzie

Štart

Popis

Zákazník si môže zvoliť, či sa chce zaregistrovať alebo
bude nakupovať bez zaregistrovania.

Pobrobný popis

V treťom kroku nákupného procesu pri vypĺňaní údajov o
zákazníkovi si zákazník môže zvoliť, či sa chce zaregistrovať alebo
bude nakupovať bez zaregistrovania.
Zaregistrovaný zákazník má možnosť sa pri opätovnom prihlásení
do stránky nakupovať pod svojimi údajmi a nemusí v 3. kroku
nákupného procesu vypĺňať žiadne údaje.


  • (Obr. 4-6) Nákup s registráciou aj bez registrácie