Vytvoriť alebo prepojiť e-shop s Pohodou?
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Pri registrácií návštevníka automaticky odoslaný potvrdzujúci mail

Od verzie

Štart

Popis

Po registrácií prichádza automaticky mail so
zaregistrovanými údajmi.

Pobrobný popis

Po zaregistrovaní návštevníka mu príde automaticky mail so
zaregistrovanými údajmi.
Z bezpečnostných dôvodov sa v maily neposiela zadané heslo.


  • (Obr. 4-7) Pri registrácii návštevníka automaticky odoslaný potvrdzujúci mail