YouTube (multimédia) vkladanie videa do detailu produktu z youTube

Od verzie

Štart+

Popis

Vkladanie youtube videa.

Pobrobný popis

Adminsitrátor obchodu vie vkladať videá do detailu produktu
pomocou akéhokoľvek embed kódu.


  • (Obr. 5-10) Youtube (multimédia) vkladanie videa