Vytvoriť alebo prepojiť e-shop s Pohodou?
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Súvisiace produkty

Od verzie

Štart+

Popis

V detaile produktu je možné
zobraziť súvisiace produkty.

Pobrobný popis

V detaile produktu pod všetkými informáciami o produkte je možné
zobraziť súvisiace produkty ku konkrétnemu produktu.
Môžu to byť produkty ktoré sú iné ale pri tom majú veľmi veľa
podobných vlastností.
Administrátor si vie pre každý jeden produkt zvoliť aké produkty
majú byť ku ktorému súvisiace.


  • (Obr. 5-13) Súvisiace produkty