Textový editor nad a pod detailom produktu

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Textový editor nad a pod detailom produktu.

Pobrobný popis

Textový editor nad a pod detailom produktu umožňuje
administrátorovi vytvárať si optimalizované texty pre produkt mimo
textov v krátkom alebo dlhom popise.


  • (Obr. 5-15) Textový editor nad a pod detailom produktu