Vytvoriť alebo prepojiť e-shop s Pohodou?
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Porovnanie produktov

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

V detaile produktu sa dá nastaviť tlačidlo pre pridanie produktu do
porovnania.

Pobrobný popis

V prípade, že má produkt vyplnené parametere produktu, môže byť
v detaile produktu nastavené tlačidlo pre pridanie produktu do
porovnania.
V porovnaní produktov sa zobrazia v prehľadnom zobrazení
produkty kde si vie návštevník jednoducho a rýchlo produkty medzi
sebou vizuálne porovnať.


  • (Obr. 5-18) Porovnanie produktov