Foto produktu, názov, obj. číslo, krátky popis, cena, nákupný košík

Od verzie

Štart

Popis

Základné prvky produktu.

Pobrobný popis

Základné prvky každého jedného produktu sú názov, foto produktu,
obj. číslo, krátky popis, cena a nákupný košík.


  • (Obr. 5-1) Foto produktu, názov, obj. číslo, krátky popis, cena, nákupný košík