Vytvoriť alebo prepojiť e-shop s Pohodou?
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Fotogaléria produktu

Od verzie

Štart

Popis

Detail produktu s viacerými obrázkami (fotogaléria).

Pobrobný popis

Fotogaléria produktu môže ukazovať produkt v rôznych pohľadoch, v
rôznych spôsoboch použitia produtku alebo detailnejšie fotografie
produktu.
Fotogalériu pridáva administrátor v administrácii obchodu.


  • (Obr. 5-4) Fotogaléria produktu