Pridávanie príloh k produktu

Od verzie

Štart+

Popis

Určité produkty v obchode si vyžadjú možnosť uloženia špeciálnej
prílohy na stiahnutie.

Pobrobný popis

Určité produkty v obchode si vyžadjú možnosť uloženia špeciálnej
prílohy na stiahnutie.
Príloha na stiahnutie sa zobrazuje v detaile produktu.
Prílohou môže byť akýkoľvek súbor v ľubovoľnom formáte ktorý
administrátor k produktu doplní.


  • (Obr. 5-5) Pridávanie príloh k produktu