Vytvoriť alebo prepojiť e-shop s Pohodou?
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Databáza zaregistrovaných firiem a klientov, zákazníci

Od verzie

Štart

Popis

V administrácii obchodu vidí administrátor všetkých
zaregistrovaných ale aj neregistrovaných zákazníkov z obchodu.

Pobrobný popis

V administrácii obchodu vidí administrátor všetkých
zaregistrovaných ale aj neregistrovaných zákazníkov z obchodu.
Vidí ich fakturačné údaje, časa a dátum ich posledného prihlásenia
do obchodu (len pri registrovaných) a vidí úplný zoznam všetkých
objednávok ktoré kedy v obchode spravili.
V prehľade zákazníkov je možné zapnúť stĺpec s celkovým počtom
objednávok pri konkrétnom zákazníkovi.


  • (Obr. 9-15) Databáza zaregistrovaných firiem a klientov, zákazníci