Bezplatný WORKSHOP 19.10.2023 vo Zvolene.
Rezervujte si svoje miesto pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Export e-mailových adries zákazníkov so súhlasom pre zasielanie info mailov

Od verzie

Štart

Popis

Vyexportovať súbor so všetkými mailovými
adresami zákazníkov.

Pobrobný popis

Pre potreby zasielania infomailov cez externý mailingový systém si
môže administrátor vyexportovať súbor so všetkými mailovými
adresami zákazníkov ktorý kedy súhlasili so zasielaním infomailov.


  • (Obr. 9-16) Export e-mailových adries zákazníkov so súhlasom pre zasielanie info mailov.