Vytvoriť alebo prepojiť e-shop s Pohodou?
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Zaradenie zákazníkov do vytvorenej skupiny podľa zakúpeného produktu

Od verzie

Custom

Popis

Systém môže automaticky zaraďovať zákazníkov do vytvorených
skupín podľa toho aký produkt si nakúpili.

Pobrobný popis

Systém môže automaticky zaraďovať zákazníkov do vytvorených
skupín podľa toho aký produkt si nakúpili.
Týmto skupinám môže byť následne zaslaný newsletter s
konkrétnou ponukou produktov o ktoré už mali v minulosti záujem.


  • (Obr. 9-19) Zaradenie zákazníkov do vytvorenej skupiny podľa zakúpeného produktu