Vytvoriť alebo prepojiť e-shop s Pohodou?
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Newsletter - rozposielanie registrovaným zákazníkom so súhlasom odoberania

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Nástroj umožňujúci zasielanie info mailov všetkým zákazníkom, ktorý
súhlasili so zasielaním takýchto mailov.

Pobrobný popis

Nástroj umožňujúci zasielanie info mailov všetkým zákazníkom, ktorý
súhlasili so zasielaním takýchto mailov, alebo len vybranej skupine
zákazníkov.
Newsletter obsahuje možnosť nadefinovať si vlastný predmet mailu, telo
newslettra, jednoduchú možnosť pridania si produktov.
Newsletter sa odosiela v postupných dávkach po 200 mailov v jednej dávke.
Pri väčšom počte zákazníkov tak môže trvať odosielanie aj niekoľko
desiatok minút alebo až hodín.
Po odoslaní je možné prezrieť si jednoduché štatistiky doručiteľnosti,
otvorenia mailu a konkrétneho kliknutia na produkt v newslettri.

Dôležité

V tele mailu je premenná, ktorá potiahne meno zákazníka, ktoré je pri jeho mailovej adrese vyplnené - @@@UserName@@@
Odoslanie newslettru - okamžité odosalnie, odoslanie vo vopred zadefinovaný deň a hodinu.
Modul bude aktivovaný všetkým verziám Nextshop - START, START Plus, CUSTOM s novými podmienkami, v ktorých bude limitovaný počet bezplatne odoslaných mailov za jeden kalendárny mesiac nasledovne:

START - 100 mailov mesačne

START Plus - 3 000 mailov mesačne

CUSTOM - 5 000 mailov mesačne

V prípade, že bude potrebné z e-shopu odoslať viac mailov za jeden mesiac, administrátor má možnosť zakúpiť si online vyšší počet odoslaných mailov.
Je možné nastaviť si pre každé odoslanie newslettra individuálne: predmet mailu, odosielateľ mailu, adresa pre odpovede, UTM parametre (Čo je to UTM parameter?).
Konkrétnejšie zacielenie emailu na zákaníkov, ktorí nakúpili za obdobie; na zákazníkov, ktorí vôbec nenakúpili; na všetkých registrovaných na odber newslettra alebo na zákazníkov zaradených do vytvorených skupín.


  • (Obr. 9-22) Newsletter - rozposielanie registrovaným zákazníkom so súhlasom odoberania

  • (Obr. 9-22-1) Newsletter - Administrácia odosielania emailov