Bodový systém

Od verzie

Custom

Popis

Pre motivovanie zákazníkov k opakovaným nákupom.

Pobrobný popis

Pre motivovanie zákazníkov k opakovaným nákupom sa využíva
bodový systém, kedy zákazníci za každý svoj nákup zbierajú body.
Tie môžu pri ďalšom nákupe minúť na zľavu z nákupu.
V administrácii sa definujú vzťahy medzi hodnotou nákupu a
získaných bodov ale aj pri spaľovaní bodov sa definuje koľko bodov
je koľko €.
Administrátor vidí v časti so zákazníkmi počet bodov ktoré už
jednotlivý zákazníci nazbierali.


  • (Obr. 9-24) Bodový systém