Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Nákupné zoznamy + wishlist

Od verzie

Custom

Popis

Možnosť pre zákazníka si tvoriť nákupné zoznamy.

Pobrobný popis

Možnosť pre zákazníka si tvoriť nákupné zoznamy pre jednoduchý
nákup neskôr alebo pre zaslanie nákupného zoznamu na email,
alebo zdieľanie na sociálnej sieti.
V nákupnom centre si zákazník nadefinuje svoje zoznamy a potom
pri každom produkte má možnosť zaradiť produkt do vybraného
zoznamu.
Pri ďalšej návšteve eshopu má teda možnosť hneď zobraziť svoje
produkty, a nemusí ich opäť hľadať v celom eshope, ale má ich v
zozname v nákupnom centre.


  • (Obr. 9-26) Nákupné zoznamy