SEO friendly URL

Od verzie

Štart

Popis

URL adresy softvéru optimalizované
pre vyhľadávače.

Pobrobný popis

URL adresy softvéru sú riešené s čo najväčšou optimalizáciou
vzhľadom pre vyhľadávače a možnostiam softvéru.


  • (Obr. 9-4) SEO friendly URL