Bezplatný WORKSHOP 19.10.2023 vo Zvolene.
Rezervujte si svoje miesto pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Vlastný text H1 rôzny od názvu kategórie

Od verzie

Štart

Popis

Štandardne sa v H1 (hlavnom nadpise) zoznamu produktov v
kategórii zobrazuje samotný názov kategórie.

Pobrobný popis

Štandardne sa v H1 (hlavnom nadpise) zoznamu produktov v
kategórii zobrazuje samotný názov kategórie.
V niektorých prípadoch ale administrátor potrebuje zmeniť tento
hlavný nadpis na iný text, vhodnejší z pohľadu Google, alebo z
pohľadu marketingu. Toto je možné pomocou nastavení kategórii v
administrácii obchodu.


  • (Obr. 9-5) Vlastný text H1 rôzny od názvu kategórie