Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Adresár zákazníkov - B2B model (Veľkoobchod)

Od verzie

Custom

Popis

Prenos zákazníkov vytvorených v POHODE ako B2B do e-shopu.

Pobrobný popis

Zákazník vytvorený v POHODE, ktorému pridelíme skupinu B2B (viď obr.136) sa prenáša do E-shopu ako veľkoobchodný zákazník (viď obr.137). Zákazník registrovaný cez E-shop, ktorý vyplnil žiadosť o B2B (viď obr.138) sa prenáša do skupiny B2B v POHODE.

Videonávod

Tip pre Vás

V prípade žiadosti o B2B konto je možné nastaviť aktiváciu konta zodpovedným pracovníkom aktivačným emailom.

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať z obchodu“
Adresár
„Posielať do obchodu“
Adresár


  • (Obr. 136) B2B Zákazník vytvorený v POHODE.

  • (Obr. 137) B2B Zákazník na E-shope.

  • (Obr. 138) Žiadosť o registráciu B2B na E-shope.

  • Klientska časť POHODA Connector

  • Klientska časť POHODA Connector