Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Definovanie predajných cien z POHODY pre B2B zákazníka

Od verzie

Custom

Popis

Nastavenie predajných cien (zliav) pre B2B zákazníkov.

Pobrobný popis

Cez menu „Sklady-Predajné ceny“ v POHODE (viď obr.155) si nastavíme predajné ceny(zľavy), ktoré pridelíme cez adresár jednotlivým B2B zákazníkom v záložke „Cena“(viď obr.156). Prepočítané ceny sa zobrazujú na skladovej karte v záložke „Zľavy“ (viď obr.158) odkiaľ sa prenášajú na E-shop do cenových hladín produktu (viď obr. 157).

Videonávod

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu:“
Skladové karty
Adresár


  • (Obr. 155) Predajné ceny v POHODE.

  • (Obr. 156) Predajná cena priradená zákazníkovi cez adresár v POHODE.

  • (Obr. 158) Prepočítané zľavy na základe predajných cien v POHODE.

  • (Obr. 157) Cenové hladiny na E-shope prenesené na základe predajných cien v POHODE.

  • Klientska časť POHODA Connector