Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Definovanie B2B zákazníkov v POHODE pre rozposielanie newsletteru

Od verzie

Custom

Popis

Vytváranie skupiny zákazníkov pre rozposielanie newsletteru.

Pobrobný popis

B2B zákazníci z POHODY definovaný skupinou alebo kľúčom (viď obr. 150) sa zaradujú do skupiny na e-shope pre rozposielanie newsletteru (viď obr.161).

Tip pre Vás

Pre potrebu importovania B2B zákazníkov do skupiny s iným názvom ako je „B2B“ (viď obr. 154) kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu:“
Adresár


  • (Obr. 150) B2B zákazníci v POHODE definovaný cez Skupiny alebo Kľúče.

  • (Obr. 161) Skupiny zákazníkov vytvorených na základe B2B na E-shope.

  • (Obr. 154) Skupiny zákazníkov s vlastným názvom napr. „eshop“ vytvorených na základe B2B z POHODY.

  • Klientska časť POHODA Connector