Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Skupiny podľa formy úhrady

Od verzie

Custom

Popis

Vytváranie skupiny zákazníkov podľa formy úhrady v POHODE pre rozposielanie newsletteru.

Pobrobný popis

B2B zákazníci z POHODY ktorý majú definovanú formu úhrady(viď obr. 307) sa podľa nej skupina vytvorí a zákazník sa zaradí do skupiny na e-shope (viď obr.308).

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu:“
Adresár


  • (Obr. 307) Forma úhrady definovaná cez agendu Adresár.

  • (Obr. 308) Skupina zákazníkov na e-shope vytvorená na základe formy úhrady v POHODE.

  • Klientska časť POHODA Connector