Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Definovanie cenových skupín pre B2B zákazníka

Od verzie

Custom

Popis

Nastavenie cenovej skupiny pre individuálne zľavy B2B zákazníka.

Pobrobný popis

V menu „Sklady-Cenové skupiny“ v POHODE si vytvoríme cenovú skupinu (viď obr. 162) ktorej vieme prideliť maržu alebo zľavu. V skladových zásobách pridelíme cenovú skupinu produktom cez záložku „Obchodné údaje“ (viď obr.163). V adresári pridelíme cenovú skupinu (individuálnu zľavu) zákazníkovi v záložke Individuálne zľavy. Prejdeme na menu „Záznam-Prenos-Cenové skupiny“ (viď obr. 164) kde vyberieme cenovú skupinu a v kolonke „Ind.zľava %“ nastavíme percentuálnu zľavu. Ceny v zľave sa na e-shope zobrazujú pri najbližšom prihlásení B2B zákazníka.

Videonávod

Tip pre Vás

Ak chceme aby výpočet zliav na e-shope bol zhodný s výpočtom zliav v Pohode musíme mať v shopadmine zaškrtnutú funkciu „Vždy počítať zľavy s cenovej skupiny 1“ cez nastavenia->administrácia->
(viď obr. 172)

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu:“
Skladové karty
Adresár
Individuálne zľavy


  • (Obr. 162) Nastavenie cenovej skupiny v POHODE cez menu „Sklady-Cenové skupiny“

  • (Obr. 163) Nastavenie cenovej skupiny pre konkrétnu kategóriu v POHODE.

  • (Obr. 164) Nastavenie individuálnej zľavy na cenovú skupiny pre B2B zákazníka v POHODE.

  • (Obr. 165) Individuálne zľavy po prihlásení B2B zákazníka na E-shop.

  • (Obr. 172) Vždy počítať zľavy z cenovej hladiny 1 – nastavenie pre shopadmin

  • Klientska časť POHODA Connector

Definovanie individuálnych cien pre B2B zákazníka.

Od verzie

Custom

Popis

Nastavenie individuálnych cien produktov pre B2B zákazníkov.

Pobrobný popis

V adresári cez záložku „Individuálne zľavy“ v POHODE nastavíme konkrétne skladové karty so zľavou pre zákazníka (viď obr.159). Zľavy sa prenášajú do záložky „Zľavy produkty“ na E-shope vo forme vzorcov, ktoré sa priraďujú konkrétnemu B2B zákazníkovi (viď obr.160) a zobrazujú sa po prihlásení na E-shop (viď obr. 166).

Videonávod

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu:“
Skladové karty
Adresár
Individuálne zľavy


  • (Obr. 159) Individuálne zľavy nastavené pre zákazníka v POHODE.

  • (Obr. 160) Zľavy produktov podľa vzorca na E-shope.

  • (Obr. 166) Individuálne ceny zobrazujúce sa po prihlásení B2B zákazníka na E-shop.

  • Klientska časť POHODA Connector