Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Scenár: Objednávku za B2B zákazníka môže robiť obchodník cez e-shop.

Od verzie

Custom

Popis

Obchodník vidí svojich pridelených zákazníkov v shopadmine a môže za nich vytvoriť objednávku. Väzba zákazník / obchodník sa vytvára cez pole stredisko v Pohode. V prijatej objednávke je väzba na stredisko / obchodníka.

Pobrobný popis

Cez nastavenia – zoznamy – strediská v POHODE si vytvoríme obchodníka (viď obr. 174). V shopadmine si cez Obsah webu - užívatelia vytvoríme užívateľský prístup s právami pre obchodníka (viď obr. 175) a obchodníka cez nastavenia – obchodníci kde „meno a priezvisko“ musí byť totožné so skratkou obchodníka vytvoreného v POHODE. Ďalej mu pridelíme cez „admin užívateľ“ užívateľský prístup poprípade nastavíme maximálnu možnú zľavu akú obchodník môže zadať (viď obr. 176). Obchodníka pridelíme cez menu "Adresár" na konkrétnom zákazníkovi vyplníme pole "Stredisko" (viď obr. 181). Obchodník sa prihlási svojím užívateľským prístupom cez URL s príponou /shopadmin-sk.xhtml a cez menu zákazníci si vyberie zákazníka za ktorého chce nakupovať a klikne na ikonu „oka“ (viď obr. 177). V obsahu košíka môže zadať zľavu (viď obr. 178) ak však prekročí maximálnu povolenú zľavu cena sa vyfarbí na červeno a objednávka sa prenesie do POHODY s pôvodnou cenou. Objednávka je označená obchodníkom, ktorý ju vytvoril (viď obr. 179). Po prenose do POHODY sa obchodník zobrazí v kolonke „stredisko“ v prijatej objednávke a v záložke „Položky objednávky“ sa zobrazujú jednotlivé zľavy na položkách ktoré zadal obchodník ako požadovanú zľavu. (viď obr. 180).

Videonávod

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu:“
Adresár


  • (Obr. 174) Vytvorený obchodník cez stredisko v POHODE.

  • (Obr. 175) Vytvorenie užívateľa s právami obchodníka v shopadmine.

  • (Obr. 176) Vytvorenie obchodníka v shopadmine.

  • (Obr. 181) Obchodník pridelený k zákazníkovi cez POHODU

  • (Obr. 177) Prihlásenie obchodníka za zákazníka

  • (Obr. 178) Požiadavka na zľavu pre zákazníka.

  • (Obr. 179) Zobrazenie obchodníka na objednávke.

  • (Obr. 180) Zobrazenie obchodníka cez stredisko v prijatej objednávke v POHODE.

  • Klientska časť POHODA Connector