Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Možnosť prenášať všetkých zákazníkov (nielen B2B)

Od verzie

Custom

Popis

Prenášajú sa všetci zákazníci z e-shopu do POHODY.

Pobrobný popis

Do adresára POHODY sa prenášajú všetci zákazníci (nielen B2B).

Tip pre Vás

Štandardne je nastavený prenos max. 7dní dozadu od objednávky zákazníka. Ak chcete nastaviť aby Vám prenieslo všetkých zákazníkov kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať z obchodu“
Adresár


  • (Obr. 140) Zákazník v POHODE zaradený do skupiny B2B.

  • (Obr. 141) Zákazník na E-shope, ktorý nie je veľkoobchodný partner.

  • Klientska časť POHODA Connector