Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Prenos objednávky a údajov o zákazníkovi do POHODY

Od verzie

Štart

Popis

Údaje ktoré si vyplní zákazník pri objednávke v E-shope sa prenášajú do POHODY.

Pobrobný popis

Údaje o zákazníkovi, ktoré si vyplní pri objednávke (viď obr.104) sa prenášajú do prijatej objednávky v POHODE. (viď obr.103).V objednávke sa prenáša fakturačná adresa, dodacia adresa a produkty s väzbou na skladovú zásobu v POHODE.

Videonávod

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Záložka
„Adresár“
Nový systém adries doručenia – viacnásobné: [A2]

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať z obchodu“
Prijaté objednávky


  • (Obr. 103) Prenáša sa fakturačná ako aj dodacia adresa.

  • (Obr. 104) Zhrnutie objednávky v E-shope

  • Serverová časť POHODA Connector feature (A2)

  • Klientska časť POHODA Connector