Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Povolenie nákupu bez DPH | EU Selling without VAT

Od verzie

Funkcia na doobjednanie

Popis

Povolenie nákupu vybratým B2B zákazníkom aby mohli nakupovať tovar bez DPH.

Pobrobný popis

V POHODE si vytvoríme kľúč ktorým budeme definovať zákazníka ako platcu DPH (viď obr.257). Pri najbližšej synchronizácií sa zákazníkovi v uniobchode zaškrtne checkbox „Povoliť nákup bez DPH“. (viď obr. 259) Zákazník po prihlásení nakupuje produkty bez DPH (viď obr. 260) a naimportovaná objednávka z e-shopu do POHODY má položky objednávky s cenou bez DPH (viď obr. 261).

Dôležité

Implementácia sa odporúča ako súčasť B2B scenára, nakoľko je potrebné definovať export adresára POHODY do e-shopu.

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať do obchodu:“
Skladové karty
Adresár


  • (Obr. 257) Kľúč vytvorený pre platcov DPH v POHODE.

  • (Obr. 259) Checkbox ktorý povoľuje zákazníkovi nakupovať bez DPH.

  • (Obr. 260) B2B zobrazenie cien bez DPH.

  • (Obr. 261) Položky objednávky v POHODE s cenou bez DPH.

  • Klientska časť POHODA Connector