Online konzultácia zadarmo!
Rezervujte si svoj termin konzultácie pre Váš lepší biznis online s ES Pohoda.

×

Posielanie emailu s prístupom B2B pre zákazníka

Od verzie

Custom

Popis

Posielanie e-mailu zákazníkovi s prístupom na prihlásenie sa ako B2B.

Pobrobný popis

Zákazník ktorý bol vytvorený v POHODE a bola mu pridelená skupinu B2B (viď obr.136) dostáva email s prístupom na prihlásenie do E-shopu (viď obr.139) ako veľkoobchodný zákazník.

Videonávod

Nastavenie
Admin PohodaConnector

Pre toto nastavenie kontaktujte podporu NextCom, ktorá s vami odkonzultuje a implementuje potrebné nastavenie PohodaConnectoru.
Podpora NextCom

Nastavenie
Klient PohodaConnector

„Posielať z obchodu“
Adresár
„Posielať do obchodu“
Adresár


  • (Obr. 136) B2B Zákazník vytvorený v POHODE.

  • (Obr. 139) Email s prístupom pre veľkoobchodného zákazníka.

  • Klientska časť POHODA Connector

  • Klientska časť POHODA Connector